En svensk författare med internationell utblick och sinne för det fantastiska ...


         
Jag är en svensk mångsidig författare
 född 1944 i Göteborg, som  skrivit ett antal filosofiska verk . Ironi och existens , Korpen, 1983 , Splittringar     , Korpen, 1985 , och Kafka and the kafkaesque,  Recito, 2017 , vilken är en studie, ett litteraturfilosofiskt verk rörande Kafkas stil, kompositionssätt, energi, romantiska emotion och tänkesätt.
Under året 2018 har
jag även  på BoD låtit offentligt publicera fiktion, tre romaner: Pistolen - en osannolik historia, Tavelstölden ( ... om en stöld av en Rembrandt ) samt Tegelkrona och skönheten, en historia om ett mord på Abrovinschgatan, ... en fiktiv adress. Denna senaste är en s.k. "psykologisk thriller". Alla böcker finns att köpa på AdLibris och Bokus. Jag väntar - vad gäller mina romaner - på den första recensionen!


Tavelstölden av Kaj Bernhard Genell


pistolen-xjpg

http://https://www.adlibris.com/se/bok/pistolen-9789176997628 En ny roman: Tavelstölden

taaaaa-1jpg
Köp Göteborgsromanerna Pistolen, Tavelstölden och Tegelkrona och skönheten Adlibris eller Bokus!
tegelkronajpg