En svensk författare med internationell utblick


Jag är en svensk författare, som skrivit ett antal filosofiska verk
såsom Ironi och existens ( Korpen, 1983 ) samt Splittringar   ( Korpen, 1985 ) samt Kafka and the kafkaesque, ( Recito, 2017 ) vilken är en studie i Kafkas stil, kompositionssätt, romantiska emotion och tänkesätt.