En svensk författare med internationell utblick och sinne för det fantastiska ...


         
Jag är en svensk författare
 född 1944 i Göteborg, som  bland annat skrivit ett antal filosofiska verk . Ironi och existens , Korpen, 1983 , Splittringar      ( en aforismsamling ) Korpen, 1985 , och Kafka and the kafkaesque,  Recito, 2017 , vilken är en studie, ett litteraturfilosofiskt verk rörande Kafkas stil, kompositionssätt, energi, romantiska emotion och tänkesätt.
Under året 2018 har
jag även,  på BoD, låtit offentligt publicera fiktion, tre romaner: Pistolen - en osannolik historia, Tavelstölden ,... om en stöld av en Rembrandt, samt Tegelkrona och skönheten, en historia om ett mord på Abrovinschgatan, ... . Denna senaste är en s.k. "psykologisk thriller". Alla böcker finns att köpa på AdLibris och Bokus. Jag väntar fortfarande - vad gäller mina romaner ...- på den första recensionen! Så kan det vara, när man är sin egen förläggare likväl som författare - i moderniteten.


Tavelstölden av Kaj Bernhard Genell


pistolen-xjpg

http://https://www.adlibris.com/se/bok/pistolen-9789176997628 En ny roman: Tavelstölden

taaaaa-1jpg
Köp Göteborgsromanerna Pistolen, Tavelstölden och Tegelkrona och skönheten Adlibris eller Bokus!
tegelkronajpg